Missionssyföreningarna

arbetar för att understöda församlingens egna missionärer. Man träffas, handarbetar och diskuterar under våren och hösten. I november kulminerar arbetet i en gemensam missionsförsäljning med försäljning av handarbeten, bröd m.m. Lunchservering hör till programmet, älgsoppa på älg som älgjaktlaget har donerat, tack till dem!

Följande missionssyföreningar verkar i församlingen:

Missionssyföreningen i församlingshemmet samlas varannan tisdag kl 13.00 i lilla salen. Kontaktperson Bata Öst. Missionssyföreningen understöder med sitt arbete Finska Missionssällskapet

Missionssyföreningen i Hopsala samlas varannan tisdag kl 13.00 i Hopsala byagård. Kontaktperson Margareta  Vikström. Också denna syförening arbetar för att understöda missionen genom Finska Missionssällskapet

Kenyamissionssyföreningen samlas varannan tisdag kl 13.00 i församlingshemmet, lilla salen. Kontaktperson Birgitta Nynäs. Syföreningen arbetar för Svenska Lutherska Evangeliföreningens Kenyamission