Completorium

Aftonbön  vid dagens slut, hålls varannan måndag kl 20.30 i församlingshemmet, spisrummet. Ansvarspersoner Malin Storbjörk, Ulla Lidsle, Marina Lönnquist och Viola Storbacka