Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

Till nyhetslistan

böneljus.jpg böneljus

Bön och stöd för Ukraina

24.2.2022 14.11

Om du vill kan du gärna tända ett ljus hemma hos dej och be för Ukraina och för fred. Nertill finns den bön som lästes i kyrkorna 20.2 då biskoparna i den evangelisk lutherska kyrkan i Finland kallade till gemensam bön.

Du som känner att du vill stöda Ukraina ekonomiskt kan gärna göra det via Kyrkans Utlandshjälp eller Finska Missionssällskapet, om du donerar till FMS nämn då gärna vår referensnummer 4 07455 40030 67557 

Helige treenige Gud,
stärk vårt hopp då hot om krig gör oss ängsliga.
Bevara det ukrainska folket.
Bespara människor från krigets lidande,
låt inte familjer komma ikläm.
Stärk enheten mellan människor, folk och stater.
Hjälp oss att hitta en hållbar väg till fred och försoning.
Jesus Kristus, vår Befriare,
ge våra oroliga hjärtan ro.
Gör oss till ett redskap för din fred på arbetsplatser, i förtroendeuppdrag och bland vänner.