Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

Till nyhetslistan

Annonsering i Kokkola-lehti - Ilmoitukset Kokkola-lehdessä

27.1.2022 15.10

Ändringar i våra annonsrutiner

Muutoksia ilmoitusrutineissa

 

Fr.o.m. januari 2022 annonserar vi i Kokkola-lehti som delas ut i alla postlådor, förutom ett par mindre områden i Nedervetil och Terjärv. Om man av någon orsak inte får tidningen finns den att avhämtas vid S-market, Kronoby och Salebutiken i Nedervetil samt på kommande i Salebutiken i Terjärv. Annonsen finns utskriven i alla församlingshemmens aulor, där man kan hämta den.

Annonsen finns i slutet av tidningen varannan vecka.Församlingskalendern till alla hem upphör.

Annonseringen i Kyrkpressen fortsätter som förr. I huvudsak annonseras endast gudstjänster och riktigt stora evenemang i Kyrkpressen. Några exemplar av Kyrkpressen finns i församlingshemmens aulor att "låna" eller läsa

**********

Tammikuusta 2022 alkaen ilmoitamme myös ruotsinkielistä toimintaa Kokkola-lehdessä. Seurakuntakalenteri päättyy.