Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

Till nyhetslistan

Kondoleansadresser

7.9.2021 14.34

Du kan köpa kondoleansadresser på församlingskanslierna.

Vi säljer adresser till Nedervetil församlingshemsfond, Terjärv församlingshemsfond och Kronoby församlingsfond (via Kronoby Blomsterfond).

I Kronoby och Nedervetil kan kondoleansadresserna lämnas i postlådan utanför huvudingången inför begravningen.

I Kronoby kansliet kan man även köpa kondoleansadresser till Finska Missionssällskapet.

Kronoby Blomsterfonds kondoleansadresser kan man köpa vid Strandvalls begravningsbyrå på torsdagar kl 14.00-17.00.