Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

Till nyhetslistan

KOLLEKTER under undantagstillståndet

1.4.2020 15.49

Här finns information om hur man kan betala in kollekt 

Under undantagstiden då vi inte kan ha några kyrkobesökare kan man betala in en frivillig kollekt till det ändamål som var tänkt enligt Kyrkostyrelsens och kyrkorådets i Kronoby församlings plan. Vissa söndagar uppbärs ingen kollekt, detta beror på att mottagaren inte har insamlingstillstånd för allmän insamling av pengar.

Observera att du skall använda referens om sådan finns, då styrs "kollekten" rätt och räknas med i vår egen församlings redovisning.

Du hittar information om aktuellt kollektändamål här