Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

Till nyhetslistan

Kyrkpressen

26.3.2020 16.09

Massprenumerationen av Kyrkpressen har upphört. Om du vill kan du prenumerera till rabatterat pris som medlem i Kronoby församling

Kyrkpressen erbjuder medlemmar i Kronoby församling en prenumeration till rabatterat pris för detta år, 40 € för 20 nummer. Man kan skicka namn och adress till prenumeration@kyrkpressen.fi eller ringa 040 831 6614.

Om du vill kan vi hjälpa till att förmedla prenumerationen. Ta isåfall kontakt med något av församlingskanslierna. Kontaktuppgifter här.

Vår annonsering i Kyrkpressen fortsätter detta år, dock mycket begränsad.

Länk till Kyrkpressens hemsida hittar du här