Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

Till nyhetslistan

Hemsidan under arbete inför sammanslagningen

4.12.2019 13.06

Hemsidan håller ännu på att uppdateras och skall småningom innehålla material för den nya Kronoby församling. Läs mera

Material från Nedervetil och Terjärv matas in här så småningom.

Hoppas ni har överseende med om det verkar rörigt. Dessutom finns säkert saker som man tycker att saknas.

Tack för tålamodet