Gratulerar till en ny familjemedlem!

Ett nyfött barn är ett av de största under vi kan få vara med om.

I dopet får vi bära fram barnen till den trygghet som det innebär att få vara ett Guds barn.

Här till höger finns allmän information inför dopet, gemensam för hela kyrkan. Där får ni svar på det mesta som rör dopet. Tveka inte att ta kontakt med oss när det är tid för att ordna med doptillfälle!

 

Några specifika saker för Kronoby:

I vår församling hålls ungefär lika många dop hemma som i församlingens utrymmen, kyrkan eller församlingshemmet. En naturlig plats för dopet är att ha det i samband med församlingens gudstjänst. I de trevliga utrymmena i våra församlingshem är det praktiskt och bekvämt att ha dop och därpåföljande dopfest. Du kan läsa mera om församlingshemmenas utrymmen i Kronoby, Terjärv och Nedervetil

Söndagen efter dopet är det tradition att barnets dop kungörs i kyrkan.

Här finns kontaktuppgifter ni behöver inför dopet