Gratulerar till en ny familjemedlem!

Ett nyfött barn är ett av de största under vi kan få vara med om.

I dopet får vi bära fram barnen till den trygghet som det innebär att få vara ett Guds barn.

Här till höger finns allmän information inför dopet, gemensam för hela kyrkan. Där får ni svar på det mesta som rör dopet. Tveka inte att ta kontakt med oss när det är tid för att ordna med doptillfälle!

 

Några specifika saker för Kronoby:

I vår församling hålls ungefär lika många dop hemma som i församlingens utrymmen, kyrkan eller församlingshemmet. En naturlig plats för dopet är att ha det i samband med församlingens gudstjänst. I de trevliga utrymmena i våra församlingshem är det praktiskt och bekvämt att ha dop och därpåföljande dopfest. Du kan läsa mera om församlingshemmenas utrymmen i Kronoby, Terjärv och Nedervetil

Söndagen efter dopet är det tradition att barnets dop kungörs i kyrkan.

Här finns kontaktuppgifter ni behöver inför dopet

 

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

En fadder, är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar.

Läs om att välja faddrar

Det är bra att vara ute i god tid med att boka en präst. Sen träffas man och talar om dopet.

Läs om val av präst

Vissa delar av dopet är det bestämt att ska vara med och andra vill prästen gärna höra om hur ni vill ha det. På det sättet blir dopet ett fint minne för just er familj.

Så här går dopet till

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop