Skriftskolan strävar till att ge undervisning i det centrala i vår kristna tro för att konfirmanderna ska kunna i konfirmationsmässan bekänna sig till vår kyrkas tro och Herren Jesus, som de är döpta till.

Under konfirmationsmässan välsignas konfirmanderna vid kyrkans altare och får fira nattvard tillsammans med församlingen. Vid välsignelsen deltar vidtalade faddrar med handpåläggning.

 

Lite information gällande konfirmationen här i vår egen församling :

Information om skriftskolan hittas här.

Kontaktuppgifter till lärare och kansliet hittar du här.

Till höger på sidan hittar du bra information om skriftskola och konfirmation som är gemensam i vår kyrka