Skriftskolan strävar till att ge undervisning i det centrala i vår kristna tro för att konfirmanderna ska kunna i konfirmationsmässan bekänna sig till vår kyrkas tro och Herren Jesus, som de är döpta till.

Under konfirmationsmässan välsignas konfirmanderna vid kyrkans altare och får fira nattvard tillsammans med församlingen. Vid välsignelsen deltar vidtalade faddrar med handpåläggning.

 

Lite information gällande konfirmationen här i vår egen församling :

Information om skriftskolan hittas här.

Kontaktuppgifter till lärare och kansliet hittar du här.

Till höger på sidan hittar du bra information om skriftskola och konfirmation som är gemensam i vår kyrka

 

 

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär

Konfirmationsövningen hålls före konfirmationen. Och lite om hur själva konfirmationen går till.

Läs om hur konfirmationen går till

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation