Delta och påverka

Vi är alla viktiga länkar i det stora maskineri som församlingen och kyrkan utgör. Alla behövs, var och en med sina gåvor.

Du kan

Söka en grupp som du känner dej hemma i

Delta i kyrkliga val, både genom att ställa upp som kandidat och genom att rösta

Delta i läsmöten, bra diskussionstillfällen. Ordnas i januari-februari

Medverka i gudstjänsten som t.ex. textläsare, kollektbärare, önska välkommen.

I Terjärv och Nedervetil fungerar gudstjänstgrupper.

Ta kontakt med kantorerna, om du är intresserad att vara med i nån av dem! Just du behövs!

Fungera som ledare t.ex i söndagsskolan eller andra grupper

Vill du veta mera ta kontakt

 

 

GEMENSAMT ANSVAR 2020

Stöder i år föräldraskap både i Finland och i världens katastrofområden. 40% av intäkterna styrs till hjälparbete i Finland och 60 % styrs till hjälparbete i U-länder

I Finland används medel från insamlingen för föräldrastöd i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen r.f. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram i världens katastrofområden.

2020 firar Gemensamt Ansvar att det gått 70 år sedan starten 1950.

Läs mera på Gemensamt Ansvars egen hemsida här.

Hjälp gärna ch ge en gåva genom att betala in valbar summa till FI14 5000 0120 2362 28. Kom ihåg att använda vår egen referensnummer 305323.

Du kan också betala med Mobile Pay, då är vår referensnummer 73535.

 

YHTEISVASTUU 2020

Tukee vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla. 40% keräystuotosta käytetään tukitoimiin Suomessa yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset r.y.n kanssa. 60% keräystuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

2020 Yhteisvatuu juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan.

Lue lisää Yhteisvastuun kotisivulla, täällä.

Tule mukaan! Sinä riität maksamalla valitsemasi summa tilille FI14 5000 0120 2362 28. Muista omaa viitenumeroamme 305323

Voit myol maksaa Mobile Pay´llä, silloin viitenumeromme on 73535