Delta och påverka

Vi är alla viktiga länkar i det stora maskineri som församlingen och kyrkan utgör. Alla behövs, var och en med sina gåvor.

Du kan

Söka en grupp som du känner dej hemma i

Delta i kyrkliga val, både genom att ställa upp som kandidat och genom att rösta

Delta i läsmöten, bra diskussionstillfällen. Ordnas i januari-februari

Medverka i gudstjänsten som t.ex. textläsare, kollektbärare, önska välkommen

Fungera som ledare t.ex i söndagsskolan eller andra grupper

Vill du veta mera ta kontakt