Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

Tre församlingar blir en

14.11.2019 19.47

Våra tre församlingar Kronoby, Terjärv och Nedervetil slås ihop 1.1.2020 och bildar den nya församlingen Kronoby församling.

 

Vi tar farväl av den gamla Kronoby församling söndagen den 29.12.2019 med gudstjänst kl 10.00. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe och lite program i församlingshemmet

Den nya församlingen, Kronoby församling, firar vi med mässa, kyrkoherdeintallation och välsignelse av anställda söndagen den 5.1.2020 kl 10.00 i Kronoby kyrka. Därefter blir det också kyrkkaffe.

Varmt välkommen till båda tillfällena!

« Till nyhetslistan