Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

Påskblommor

10.4.2019 20.28

På påsklördagen mellan kl 9.00-12.00 kan man hämta påskliljor till kyrkan för påskdagens festgudstjänst. Blommorna kan också förmedlas via Kronoby Blom och Present.

Efter påskdagens gudstjänst kan man föra blommorna till någon som inte haft möjlighet att närvara vid gudstjänsten, pga sjukdom eller annat

« Till nyhetslistan