Här kan du läsa om nyheter och annan allmän information

Till nyhetslistan

Vi söker ungdomsarbetsledare!

.

Kronoby församling lediganslår en tjänst som

UNGDOMSARBETSLEDARE, 50%

Tjänsten tillsätts tidigast från juli 2024. Tjänstgöringsplatsen är Terjärv församlingshem.

Lön enligt kravgrupp 502 i kyrkans lönesystem.

Den som väljs till tjänsten ska innan den tar emot tjänsten förete ett godtagbart läkarintyg. Prövotiden är sex månader. Ansökningar med CV inlämnas till kyrkoherde Niklas Wallis senast den 31.5 i första hand per e-post niklas.wallis@evl.fi eller genom posta handlingarna till Niklas Wallis, Kronoby församling, Nedervetil församlingshem, Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil.

Intervjuer hålls mot kallelse.

Tilläggsinformation fås av kyrkoherde Niklas Wallis (040 8686 922).

Niklas Wallis
kyrkoherde
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

9.5.2024 12.50