Påras byahem

Fallvägen 11 , 68500 Kronoby

Ägs av Påras byahemsförening

Här håller församlingen söndagsskola