Församlingsrådet 2019-2022

Ordförande tf khde Niklas Wallis, viceordförande Viola Storbacka, Solveig Bjong, Rolf Drycksbäck, Veronica Finnila-Lindvall, Camilla Gripenberg, Eivor Kangas, Ulrika Myrevik-Svenlin, Martin Prest, Malin Storbjörk, Margareta Strandvall

Suppleanter: Majvor Kronqvist, Harriet Bäck, Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö, Håkan Björklund, Maria Forsblom, Sixten Granvik

Kronobys ledamöter i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022

Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö, Håkan Björklund, Veronica Finnila-Lindvall, Björn Gripenberg, Ann-Catrin Hagnäs, Gabriella Lövsund, Dag Strandvall, Hary Öst

Suppleanter: Josefine Ådahl-Dahlnäs, Maria Forsblom, Vidar Enfors

 

Kronobys ledamöter i gemesamma kyrkorådet 2019-2022

Veronica Finnila-Lindvall, Viola Storbacka, Harry Öst - viceordförande, Stig Östdahl

Suppleanter: Ann-Catrin Hagnäs, Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö, Göran Strandvall, Björn Gripenberg