Församlingsrådet

Barbro Berglund, Solveig Bjong, Håkan Björklund, Marit Brunell, Harriet Bäck, Rolf Drycksbäck, Eivor Kangas, Majvor Kronqvist, Viola Storbacka, Malin Storbjörk, ordförande kyrkoherde Markus Ventin

Suppleanter: Anna-Lena Andtbacka, Veronica Finnila-Lindvall, Sixten Granvik, Päivikki Herranen, Mona Häggblom, Ulrika Snåre