Läslag och sexmän i Kronoby:

Kivjärv-Snåre läslag, Karl-Gustav Lindh

Hästö läslag, Christina Vibäck

Libäck-Huggare-Norrpåras läslag, Krister Storbacka

Holmans läslag,

Söderpåras läslag, Anna-Lena Andtbacka

Jeussen läslag,

Hopsala läslag, Bruno Holmgård

Ytterbråtö läslag, Bertel Riska

Åminne-Biskop-Rudnäs läslag, Stefan Svenlin

Slotte-Bäck-Storå läslag, Lilian Bäck

Torgare-Spikas-Harabacka läslag, Bernhard Berglund

Norrby läslag, Björn Gripenberg

Merjärv läslag, Harry Öst

Finska läslaget, Katja Skuthälla