Den tidigare sk Kvarnens bönegrupp som består av kvinnor i alla åldrar. Gruppen samlas varannan tisdag (jämna veckor) kl 19.00 i församlingshemmet.

Dragare Eivor Kangas och Mona Häggblom