Församlingsfaddrar

I församlingen verkar sex stycken församlingsfaddrar

Föräldrarna kan, oftast i samband med dopet, välja om man vill ha en församlingsfadder åt sitt nyfödda barn. Församlingsfaddern är inte med vid själva dopet

Man kan välja om man endast önskar förbön för sitt barn och familjen eller om man vill att församlingsfaddern skall komma på besök på dopdagen

Församlingsfaddern har kontakt med barnet och familjen upp till 4 års ålder

För mera information kan man kontakta Lilian Bäck eller pastorskansliet