Händelsekalender, översikt i korthet sommaren 2019

Lö 22.6 Midsommardagen – Johannes döparens dag Vägröjaren

10.00 Mässa i kyrkan, Kavilo, Ellfolk-Lasen

Sö 23.6 Andra söndagen efter pingst Förgängliga och oförgängliga skatter

12.00 Friluftsgudstjänst vid Sommarhemmet, sommarteolog Toni Heikkilä, kantor Sonja Smedjebacka

To 27.6 13.00 Kyrkdag för äldre i kyrkan, Kavilo. Servering i församlingshemmet

Sö 30.6 Tredje söndagen efter pingst Kallelsen till Guds rike

10.00 Mässa i kyrkan, prosten Markus Ventin, Victoria och Sune Sundelin.

Lö 6.7 19.00 Orgelafton med Stefan Lönnquist i kyrkan.

Sö 7.7 Fjärde söndagen efter pingst Förlorad och återfunnen

10.00 Mässa i kyrkan, Kavilo, Lönnquist, Gunnel Byggmästar sång, Sören Slotte althorn, Bråtö läslag, 50-års konfirmander.

Sö 14.7 Femte söndagen efter pingst Var barmhärtiga

10.00 Gudstjänst i kyrkan, Heikkilä, kantor Sven-Olof Ray.

On 17.7 19.00 Hospitalspredikan vid Hospitalskyrkan, biskop em Erik Vikström

Lö 20.7 Samling vid Ånäs sommarstuga i Lepplax. Gemensam start från församlingshemmet kl 16.00 (arr. KU)

Sö 21.7 Apostladagen   I Herrens tjänst

10.00 Mässa i kyrkan, Ventin, Ellfolk-Lasen

Sö 28.7 Sjunde söndagen efter pingst Kärlekens lag

10.00 Gudstjänst i kyrkan, Kavilo,  Ray.

19.00 Konsert med Sonja Biskop och Kristoffer Streng, pianist Stefan Jansson i kyrkan.

Sö 4.8 Kristi förklarings dag Kristus förhärligad

10.00 Mässa i kyrkan, Wallis, Ray.

Sö 11.8 Nionde söndagen efter pingst Sanning och sken

10.00 Gudstjänst i kyrkan, Wallis, Ellfolk-Lasen

14.00 Mötesplats vid Sommarhemmet. Bibel, sång och bön (arr KU)

On 14.8 19.00 Hospitalspredikan vid Hospitalskyrkan, Wallis

To 15.8 18.30 Kvinnogruppen vid Sommarhemmet.

Sö 18.8 Tionde söndagen efter pingst Trofast förvaltning av Guds gåvor

10.00 Mässa i kyrkan. Wallis, Ellfolk-Lasen

On 21.8 13.00. Syföreningarnas gemenskapsdag på Sommarhemmet

To 22.8 18.00 Finsk samling på Sommarhemmet, Wallis, Ellfolk-Lasén

Sö 25.8 Elfte söndagen efter pingst Kallelsetider

10.00 Gudstjänst i kyrkan, Wallis, Ellfolk-Lasen.

Sö 25.8 14.30 Samling vid Sommarhemmet. Kaffe från kl 14.30, därefter program. Anders Store medverkar. Nedervetils och Terjärvs församlingar inbjuds. (arr KU)

Lö 31.8 19.30 Ungdomarnas veneziad vid Sommarhemmet.

Sö 1.9 Tolfte söndagen efter pingst Självprövning

16.00 Mässa i kyrkan, Wallis, Ellfolk-Lasen, Merjärv läslag.

kyrkan

För närmare och färskare information se evenemang