Kronoby församling hösten 2019 i korthet:

Denhär sidan uppdateras inte under hösten utan för färskaste informationen kolla evenemangskalendern

Sö 29.9    Mikaelidagen Änglarnas dag

11.00 (obs tiden) Gudstjänst i kyrkan, predikant Wallis, liturg Kavilo, Ellfolk-Lasén, Jan Huggare, violin, Söderpåras läslag. Efteråt inskrivning i skriftskolan i församlingshemmet

Lö 5.10    19.00 Konsert med Evangelicum & EvangeliVox m.fl. i kyrkan. Musikmässan Gloria av Tore W. Aas. Kompgrupp, solister och dirigenterna Mikaela Malmsten- Ahlsved och Niklas Lindvik. Fritt inträde, kollekt vid utgången.
Sö 6.10    Sjuttonde söndagen efter pingst Jesus ger liv

10.00 Mässa i kyrkan. Pred. Per Svenfelt, lit. Wallis, Ellfolk-Lasén,  Åminne-Biskop- Rudnäs läslag.

18.00 Önskesångkväll i Söderby bönehus, Marina och Stefan Lönnquist. Servering.

Sö 13.10 Adertonde söndagen efter pingst En kristen människas frihet

10.00 Gudstjänst i kyrkan, Kavilo, Ellfolk-Lasén, Slotte-Bäck-Storå läslag
Sö 20.10 Nittonde söndagen efter pingst Det dubbla kärleksbudet  

10.00 Mässa i kyrkan, Wallis, Ray. Kyrkkaffe (Hästö läslag)
Sö 27.10 Tjugonde söndagen efter pingst Tro och otro

10.00 Gudstjänst i kyrkan, Wallis, Ellfolk-Lasén, Kivjärv-Snåre läslag
Fr 1.11  18.00-20.00 En stund i stillhet med musik till tröst och åminnelse i kyrkan. Vokal- och instrumentalmusik i drop-in-anda, Ellfolk-Lasén m.fl.

Lö 2.11    Alla helgons dag De heligas gemenskap

10.00 Mässa i kyrkan, Wallis, Ellfolk-Lasén, Kyrkokören, Norrpåras läslag.
Sö 3.11    Tjugoförsta söndagen efter pingst Jesu sändebud

10.00 Mässa i kyrkan, Wallis, Ellfolk-Lasén, Torgare-Spikas-Harabacka läslag.
Sö 10.11 Reformationsdagen Trons grund

10.00 Gudstjänst i kyrkan, Wallis, Ellfolk-Lasén

Sö 17.11 Uppbrottets söndag Vaka!

10.00 Mässa i kyrkan, Kavilo, Ellfolk-Lasén,  Merjärv läslag.

Lö 23.11  10.00 Missionsförsäljning i församlingshemmet. Mat från kl 11
Sö 24.11 Domsöndagen & Kristi konungaväldes söndag Kristus, Herre över allting

10.00 Gudstjänst i kyrkan, Wallis.

18.00 Allsång, i väntan på advent, i Söderby bönehus, Sonja Biskop och Andreas Slotte. Servering

Sö 1.12   Första söndagen i advent Din konung kommer i ödmjukhet

11.00 (obs tiden) Gudstjänst i kyrkan, Wallis, Ellfolk-Lasén, Kyrkokören, Jeussen läslag

                     
 

kyrkan

För närmare och färskare information se evenemang