Händelsekalender, översikt i korthet vintern 2019

Sö 20.1   Andra söndagen efter trettondagen 10.00 Mässa i församlingshemmet

Sö 27.1   Tredje söndagen efter trettondag 10.00 Gudstjänst i församlingshemmet

Må 28.1  19.00 PopUp-körövning i församlingshemmet inför K-möten

Lö 2.2     19.00 K-möte i församlingshemmet

Sö 3.2     Kyndelsmässodagen 10.00 Mässa i församlingshemmet. Kyrklunch i församlingshemmet

Sö 10.2   Femte söndagen efter trettondagen 10.00 Gudstjänst i församlingshemmet

Sö 17.2   Tredje söndagen före fastetiden 10.00 Mässa i församlingshemmet

Sö 24.2   Andra söndagen före fastetiden 12.00 (OBS tiden) Gudstjänst i församlingshemmet             

Sö 3.3     Fastlagssöndagen 10.00 Mässa i församlingshemmet

Sö 10.3   Första söndagen i fastan 10.00 Gudstjänst i församlingshemmet

kl  18.00 KUs årsmöte i lilla salen

Sö 17.3   Andra söndagen i fastan 10.00 Mässa i församlingshemmet

Sö 24.3   Marie bebådelsedag 10.00 Gudstjänst i kyrkan, Marthornas kyrksöndag.

Sö 31.3   Fjärde söndagen i fastan 10.00 Mässa i kyrkan

Sö 7.4     Femte söndagen i fastan 10.00 Mässa i kyrkan

Sö 14.4   Palmsöndagen 10.00 Gudstjänst i kyrkan

 

Barn i kyrkan
Jockum Krokfors predikar för barn i Kronoby kyrka påsken 2018

För närmare och färskare information se evenemang