Information för kyrkobesökare under coronatiden

Kyrkorna är öppna för gudstjänstdeltagare och nattvardsfirare fr.o.m. 1.6. Vi ber dej att fortsättningsvis vara rädd om dej själv och dina medmänniskor. Var snäll och följ anvisningarna: 

•    Kom inte till kyrkan om du har förkylningssymptom!
•    Personer som hör till riskgrupper skall fortfarande undvika folksamlingar.
•    Var snäll och håll avståndet 1-2 meter till andra människor då du kommer till kyrkan, desinficera dina händer vid ingången
•    Följ vaktmästarens anvisningar om sittplatser, personer från samma hushåll kan sitta intill varann i övriga fall 1-2 meters distans
•    Använd gärna egen psalmbok
•    Hosta eller nys i armvecket eller i engångsnäsduk

För dej som inte kan komma till kyrkan finns den strömmade gudstjänsten fortfarande kvar:

Kronoby kyrka live här

Kollektinformation 1.6.

Fr.o.m. nu samlas ingen kollekt mera upp via information på hemsidan. Endast i kyrkan uppbärs kollekt. 

 

Kors med skugga