Ett dödsfall för föranleder ofta många praktiska åtgärder. Vi i församlingen vill möta dig i sorgen och saknaden och hjälpa dig att planera så att begravningen blir ett värdigt avsked av er anhöriga. Ta frimodigt kontakt med oss!

 

 

Utsjungningen  är en kort avskedsandakt som hålls några dagar före begravningsdagen i bårhuset (klockstapeln) eller på annan lämplig plats. I samband med den kan man samtala med den präst som ska förrätta jordfästningen och planera för begravningsdagen.

Jordfästningen är en avskedsgudstjänst i kyrkan. Sommartid kan jordfästningen också hållas ute vid graven.

Minnesstund kan hållas i församlingshemmet eller på annan lämplig plats. Minnesstunden kan gärna utformas så att man tillsammans minns den bortgångna.

Dödstacksägelsen sker som regel följande söndag efter begravningsdagen. Det innebär att den avlidna församlingsmedlemmens namn nämns i gudstjänsten och man ber för dem som har sorg och saknad.

Vid parentation på alla helgons dag läser vi upp namnen på alla församlingsmedlemmar som dött under året och tänder ljus till deras minne.

 

Till höger finns länkar till Evangelisk-Lutherska kyrkans hemsidor med information om begravning