Ett dödsfall för föranleder ofta många praktiska åtgärder. Vi i församlingen vill möta dig i sorgen och saknaden och hjälpa dig att planera så att begravningen blir ett värdigt avsked av er anhöriga. Ta frimodigt kontakt med oss!

 

 

Utsjungningen  är en kort avskedsandakt som hålls några dagar före begravningsdagen i bårhuset (klockstapeln) eller på annan lämplig plats. I samband med den kan man samtala med den präst som ska förrätta jordfästningen och planera för begravningsdagen.

Jordfästningen är en avskedsgudstjänst i kyrkan. Sommartid kan jordfästningen också hållas ute vid graven.

Minnesstund kan hållas i församlingshemmet eller på annan lämplig plats. Minnesstunden kan gärna utformas så att man tillsammans minns den bortgångna.

Dödstacksägelsen sker som regel följande söndag efter begravningsdagen. Det innebär att den avlidna församlingsmedlemmens namn nämns i gudstjänsten och man ber för dem som har sorg och saknad.

Vid parentation på alla helgons dag läser vi upp namnen på alla församlingsmedlemmar som dött under året och tänder ljus till deras minne.

 

Till höger finns länkar till Evangelisk-Lutherska kyrkans hemsidor med information om begravning

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

Söndagen efter begravningen nämner man den avlidnas namn i gudstjänsten.

Läs om tacksägelsen

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning