Planerar ni bröllop?

Gratulerar!

Den  kyrkliga vigseln är en gudstjänst där en kvinna och en man tar varandra till äkta makar och tillsammans med gästerna ber om Guds välsignelse över livet tillsammans.

Att ställa till med bröllop medför ofta mycket planerande, helt beroende på hur och var ni tänker er festen.

Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede så kan vi tillsammans planera för vigselakten.

Kontaktuppgifter till kanslierna finns nertill. Kontakta oss för att boka kyrkan och diskutera andra praktiska detaljer.

Hindersprövningen är viktig att sköta i tid. Den måste vara klar senast en vecka före vigseln men är i kraft endast fyra månader. Sök hindersprövningen i god tid. Ni hittar information om hindersprövning via nätet här intill. Ni skall där identifiera er med era bankkoder.

Ni kan också göra hindersprövningen på något av pastorskanslierna, kontaktuppgifter nertill, eller hos Kustens och Ålands centralregister. Där hittar ni mera information om hindersprövningen

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Ämbetsbetyg och släktutredningar fr.o.m. 1.1.2020

Församlingskanslierna öppna

Kronoby:

Tisdagar och onsdagar kl 9.00-12.00, Torsdagar kl 15.00-17.00, sommartid tisdagar kl. 9.00-11.30. 

Tel nr 040 868 6901

Kyrkvägen 30, 68500 Kronoby

Terjärv:

Måndag-torsdag 10.00-12.00

Tel.nr. 040 868 6900

Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv

Nedervetil:

Tisdag 12.00-14.00, onsdag och fredag 10.00-12.00, sommartid tisdagar kl. 12-14.

Tel.nr 040 868 6909

Ollisbackavägen 9, 68410 Nedervetil

Ekonomiekontoret

Öppet kontorstid

Tel.nr 0408686911

Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.