Psalmafton med kyrkokören

tors 13.6 kl. 19.30

Nedervetil församlingshem

För Gemensamt Ansvar.

Vi inleder med servering. Vi har gäster som har valt nån psalm. Leni Granholm, Tobias Elfving m.fl. Sen sjunger vi psalmer ur psalmtillägget. Kvällen avslutas med en andakt. Kollekt för Gemensamt ansvar.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik