Livspusseldagar

lö 6.4 kl. 18.00

Kronoby församlingshem

Lördag i Kronoby och söndag i Nedervetil

18.00 Missbruk och medberoende med Frida Esselström-Meyer, Kai Meyer, Matti Aspvik m.fl.
Servering
19.30 Psykisk ohälsa och tro med Anna-Pia Svarvar, Matti Aspvik

Eget program för barnen

Ungdomsjatkot med Ville Kavilo
Arr Förbundet Kyrkans Ungdom och Kronoby församling.
Dagarna fortsätter på söndag i Nedervetil
  • Barn och familj Barn och familj

Öppna länk i ny flik