Missionssymöte

ti 13.2 kl. 13.00

Kronoby församlingshem

FMS

Vi jobbar för Finska Missionssällskapet.
Kontaktpersoner Mona Häggblom och Heidi Henricson
  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete

Öppna länk i ny flik