[Strömmas] Familjegudstjänst

sön 4.2 kl. 10.00

Nedervetil församlingshem

Kyndelsmässodagen

Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Niklas Wallis, Sonja Smedjebacka, Maja Sandbäck, dagklubbsbarn.
Ljuständning för barn som blivit döpta under det senaste året.
  • Barn och familj Barn och familj
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

barnledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Dagklubbar, miniorer, juniorer, grupper i Kronoby och Nedervetil och ungdomsarbetet i Nedervetil

kyrkoherde
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Kontraktsprost i Pedersöre prosteri 2022-2026 www.niklaswallis.com