Sommarskriftskola, Terjärv och Nedervetil

sö 21.1 kl. 15.00 – 19.30

Terjärv församlingshem, Terjärv kyrka

Gemensamt för hela sommarskriftskolan

Skriftskola i församlingshemmet.

Nattvards mässa i kyrkan kl 18.00

  • Unga Unga

Öppna länk i ny flik