Adventsfest

to 7.12 kl. 19.00

Terjärv församlingshem

SLEF Terjärv

Magnus Dahlbacka, Mirjam Stenlund (videohälsning), Timo Saitajoki, Ronny Borgmästars, diktläsning av Inger Silaste-Österbacka, Strängbandet. Servering.


 

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik