Gudstjänst

on 6.12 kl. 10.00

Nedervetil kyrka

Självständighetsdagen

Tema: Välsigna och bevara vårt land

Predikant och liturg Niklas Wallis, kantor Sonja Smedjebacka, Nedervetil Hornorkester, dir. Jan-Erik Nygren.

Uppvaktning vid hjältegravarna

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

kyrkoherde
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Kontraktsprost i Pedersöre prosteri 2022-2026 www.niklaswallis.com