Föräldra-barngruppen Nedervetil

ti 21.11 kl. 9.30

Nedervetil församlingshem

.

Fri samvaro och lek, andakt, servering.

  • Barn och familj Barn och familj

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil