Mässa - med skördetack

sö 15.10 kl. 18.00

Kronoby kyrka

Tjugonde söndagen efter pingst

Tema "Tro och otro"

Predikant och liturg Niklas Wallis, kantor Kristina Klingenberg, Kronoby kyrkokör.

Kronoby ÖSP lokalavdelning bjuder på kyrkkaffe i församlingshemmet.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

kyrkoherde
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Kontraktsprost i Pedersöre prosteri 2022-2026 www.niklaswallis.com