Gudstjänst - med skördetack

sö 15.10 kl. 13.00

Terjärv kyrka

Tjugonde söndagen efter pingst

Tema: Tro och otro

Predikant och liturg Timo Saitajoki, kantor Ronny Borgmästars

Duettsång av Mats Sågfors och kantorn.

Terjärv ÖSP lokalavdelning bjuder på kyrkkaffe efter gudstjänsten.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

tf Kaplan
Kronoby församling