Gudstjänst - med skördetack

sö 15.10 kl. 10.00

Nedervetil kyrka

Tjugonde söndagen efter pingst

Tema: Tro och otro

Predikant och liturg Timo Saitajoki, kantor Sonja Smedjebacka

Nedervetil ÖSP lokalavdelning bjuder på kyrkkaffe efter gudstjänsten.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

tf Kaplan
Kronoby församling