Pilgrimsvandring

lö 7.10 kl. 0.00 – sö 8.10

i Österbotten

Två dagars veckoslutsvandring från Karleby sockenkyrka via Öja och Larsmo till Jakobstads kyrka.

Vandringen följer de två första dagsetapperna av den nya pilgrimsleden St Olav Ostrobothnia (ca 25+23 km)
Middag, övernattning och morgonmål i Larsmo. Arr. Kronoby församling och Kyrkans Ungdom.
Pris 50€ per person (inkl. middag, övernattning och morgonmål)

Anmälan och info på www.stolavostrobothnia.fi (-> Projekt; Nytt) senast söndag 17.9.
Vid ytterligare frågor om rutten, utrustning m.m. kontakta Martin Näse 044 294 1114 eller epost [email protected]..

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik