Konfirmationsmässa

sö 18.6 kl. 13.00

Nedervetil kyrka

Tredje söndagen efter pingst

Tema: Kallelsen till Guds rike

Predikant och liturg Niklas Wallis, kantor Sonja Smedjebacka, Bodil Dalhem, Kyrkokören

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

kyrkoherde
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Kontraktsprost i Pedersöre prosteri 2022-2026 www.niklaswallis.com

diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil
barnledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby