Gudstjänst

sö 4.6 kl. 10.00

Terjärv kyrka

Treenighetssöndagen

Tema: Den dolde Guden

Predikant och liturg Niklas Wallis, kantor Ronny Borgmästars

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

kyrkoherde
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Kontraktsprost i Pedersöre prosteri 2022-2026 www.niklaswallis.com