Mässa

sö 28.5 kl. 18.00

Kronoby kyrka

Pingstdagen

Tema: Den heliga andens utgjutande

Niklas Wallis, Frank Isaksson, Hannes Uunila.

Församlingspastor Frank Isaksson välsignas till tjänst.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik