Missionsträffen

ti 21.3 kl. 13.00

Nedervetil församlingshem

Nedervetil missionssyförening

Kontaktperson Carola Salo-Back

  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete

Öppna länk i ny flik