Föräldra-barngruppen, Kronoby

on 1.2 kl. 9.00

Kronoby församlingshem

.

.

  • Barn och familj Barn och familj

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

barnledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Dagklubbar, miniorer, juniorer, grupper i Kronoby och Nedervetil och ungdomsarbetet i Nedervetil