Föräldra-barngruppen

on 23.11 kl. 9.00 – 12.00

Kronoby församlingshem

.

Servering

  • Barn och familj Barn och familj

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

barnledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Dagklubbar, miniorer, juniorer, grupper i Kronoby och Nedervetil och ungdomsarbetet i Nedervetil