Mässa med parentation

lö 5.11 kl. 10.00

Nedervetil kyrka

Alla helgons dag

Tema: De heligas gemenskap

Predikant och liturg Anders Store, organist Hannes Uunila, Nedervetil kyrkokör, dirigent Margurerithe Sandstedt-Granvik

Parentation (ljuständning) för alla som avlidit sedan senaste alla helgons dag.

Nattvard.

Kyrkkaffe

Gudstjänsten från Kronoby kyrka strömmas, länk till strömningen hittar du här

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik