Gudstjänst

sö 30.10 kl. 10.00

Nedervetil kyrka

21 söndagen efter pingst

Tema: Jesu sändebud

Predikant och liturg Niklas Wallis, kantor Ronny Borgmästars

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

kyrkoherde
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby

Kontraktsprost i Pedersöre prosteri 2022-2026 www.niklaswallis.com