Ungdomssamling och föräldramöte

fr 1.7 kl. 19.30

Nedervetil församlingshem

Info och diskussion

Föräldramötet inleds med gemensamt kaffe för föräldrar och ungdomar. Andakt kl 20.30.

Efteråt öppet hus med sällskapsspel och biljard

  • Unga Unga

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

dagklubbsledare/ tf ungdomsarbetsledare
Kyrkvägen 30
68500 Kronoby