Terjärv & Nedervetil skriftskolor, föräldramöte

lö 14.5 kl. 14.00 - 15.00
Nedervetil församlingshem

.

Gemensamt föräldramöte för Terjärv och Nedervetil skrifskola