Mässa (strömmas)

sö 3.4 kl. 10.00
man ligger intill mur

Kronoby kyrka

Femte söndagen i fastan

Tema: "Lidandets söndag"

Predikant Dan Sarkar, liturg Niklas Wallis, kantor Hannes Uunila.

Ingår i VårOas, läs mera här 

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar