Gudstjänst

sö 3.4 kl. 18.00
man ligger intill mur, två män jobbar i vingården

Terjärv kyrka

Femte söndagen i fastan

Tema: Lidandets söndag

Predikant och liturg Tuomo Komulainen, kantor Ronny Borgmästars

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik