Completorium

må 28.3 kl. 20.30

Kronoby församlingshem

Vi samlas en stund inför Gud i en kravlös stillhet, med växelläsning, sång och tid för bön och meditation

"Tidegärden ger underlag för ett regelbundet böneliv, den ”ständiga bönen”, oberoende av stämningar och känslor. Vi är inte utlämnade till oss själva och våra egna ord, men låter oss genomsyras av böner som människor bett genom historien – böner som utgått ur Guds mun. Ur dessa kan sedan de egna bönerna få ny näring". (Ur förordet till TIDEGÄRD / DAGLIGA BÖNER UR BIBELN)

Gruppledare Ulla Lidsle, Marina Lönnquist, Viola Storbacka, Malin Storbjörk

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik