Gudstjänst

sö 27.3 kl. 10.00

Nedervetil församlingshem

Marie bebådelsedag

Tema: "Herrens tjänarinna"

Predikant och liturg Benjamin Sandell, kantor Sonja Smedjebacka, Kungens Ungar under ledning av Jenny Pulkkinen, Nedervetil Damkör, dirigent Anna-Carin Lindbäck.

Efteråt kyrklunch och kaffe

Gudstjänsten ingår i K-mötesserien som startar i Kronoby församlingshem på lördag kväll och fortsätter med Nedervetilkretsens årsmöte efter lunchen

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Tag kontakt