Missionssymöte

ti 30.11 kl. 13.00
Kronoby församlingshem

Finska Missionssällskapet

Varannan vecka.

Kontaktpersoner Mona Häggblom och Heidi Henricson